Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

OBWIESZCZENIE (27.09.2016)

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia.

W dniach 12.10.2016 – 17.11.2016r. w siedzibie MPU w Toruniu, IIIp. pok. 312 od poniedziałku do piątku w godz. 10-14 i w soboty w godz. 10-12 do publicznego wglądu.

Dyskusja publiczna 20.10.2016r. godz.17.00 w UM Torunia, Ip. pok. 115.

Zainteresowani mogą składać uwagi na piśmie do Prezydenta Miasta Torunia na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B w terminie do dnia 8 grudnia 2016 roku.

obwieszczenie-27_09_2016