Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

OBWIESZCZENIE (11.10.2016)

o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B, IIIp. pok. 312 – z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie do Prezydenta Miasta Torunia na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B w terminie do dnia 17 listopada 2016 roku.

Obwieszczenie