Site menu:

Mapa strony

Straż Miejska (dzielnicowi)

 Staromiejskie

Rejon 1
Dzielnicowi Straży Miejskiej z rejonu Starówki:
 
Dzielnicowa: strażnik Anna Gapińska 
Rejon działania dzielnicowego mieści się w obrębie ulic: Aleja Jana Pawła II, Czerwona Droga, Aleja Solidarności, Plac Teatralny, Chełmińska , Żeglarska do  rzeki Wisła
 
Dzielnicowa: strażnik Renata Ewertowska-Jurkierwicz
Rejon działania dzielnicowego mieści się w obrębie ulic: Przy Kaszowniku, Plac pokoju Toruńskiego, Traugutta, św. Jakuba, Piernikarska, Ślusarska, Królowej Jadwigi , Małe Garbary , Wysoka, Prosta, Wały gen. Sikorskiego, Dąbrowskiego.
 
Dzielnicowa: strażnik Karolina Kubiak
Rejon działania dzielnicowego mieści się w obrębie ulic: Odrodzenia, Uniwersytecka, Donimikańska, Zaułek Prosowy, Strumykowa, Wielkie Garbary, Wola Zamkowa do rzeki Wisły, Łazienna, Podmurna
 
Rejon 2
Dzielnicowi Straży Miejskiej Chełmińskie Przedmieście:
 
Dzielnicowy: strażnik Mariusz Kościuk
Rejon działania dzielnicowego mieści się w obrębie ulic: Wybickiego, Szosa Chełmińska, Odrodzenia, Przy Kaszowniku, Warneńczyka, Grudziądzka)
 
Dzielnicowy: strażnik Mikołaj Repelowicz
Rejon działania dzielnicowego mieści się w obrębie ulic: Wybickiego, Szosa Chełmińska, Polna, Grudziądzka)

 

(Dane: http://www.strazmiejska.torun.pl)

 

Dane adresowe Straży Miejskiej w Toruniu

Komenda Straży Miejskiej w Toruniu
ul. Grudziądzka 157
87 – 100 Toruń

NIP: 956 – 20 – 89 – 406; REGON 871657234

Sekretariat Komendy – tel. (56) 622 58 77 wew. 212 lub 657 42 12
FAX – (56) 657 42 00
Referat ds. Fotoradaru – tel. (56) 657 42 15; fax (56) 657 42 16

email: sm@um.torun.pl lub sekretariat@strazmiejska.torun.pl

Uwaga dotycząca emaili

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Komendy Straży Miejskiej w Toruniu przy pomocy poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska wnoszącego sprawę), jej adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia, która może być wykorzystana jedynie w celach służbowych i nie wymaga odpowiedzi.