Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji w kategorii 'Ważne'

24 listopada 2016 <== WYBORY do Rady Okręgu nr 12

24.11.2016 (czwartek),  godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9   Wybory na ogólnym zebraniu mieszkańców jednostki pomocniczej są ważne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 150 mieszkańców okręgu mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących na terenie tego okręgu. Weryfikacji tożsamości i zamieszkiwania wyborcy na terenie dokonuje się na podstawie dokumentów* […]

O G Ł O S Z E N I E

7 listopada 2016 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9 będą dyżurować członkowie Rady Okręgu nr 12. Zapraszamy mieszkańców. RO12   STAROMIEJSKIE

Starówka – warsztaty z samoobrony dla kobiet

Straż Miejska w Toruniu rozpoczyna nabór Pań chętnych do udziału w  kolejnej edycji warsztatów z samoobrony pn. „NIE BÓJ SIĘ BRONIĆ”. Zajęcia odbędą się w weekend 22 – 23 października br. Seminarium skierowane jest do torunianek uczących się, pracujących lub mieszkających na terenie Zespołu Staromiejskiego. Kurs zorganizowany przez Straż Miejską w Toruniu, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta oraz […]

O G Ł O S Z E N I E

Dwudzieste spotkanie Rady Okręgu nr 12 odbędzie się 3 października 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9. 18:00 -18:30 dyżurować będą członkowie Rady Okręgu nr 12. 18:30-20:00 XX Spotkanie Rady Okręgu nr 12. Zapraszamy mieszkańców RO12  STAROMIEJSKIE

KONSULTACJE – Alpinarium

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji terenu Alpinarium – niewielkiego parku znajdującego się na obszarze Zespołu Staromiejskiego w Toruniu. Miasto planuje zrewitalizować teren Alpinarium – niewielkiego parku znajdującego się na obszarze Zespołu Staromiejskiego. Obszar o powierzchni 0,8 ha wpisany jest  do rejestru zabytków. Teren między ulicami Kopernika, Pod  Krzywą Wieżą, Ślimak Getyński i pomnikiem ks. Jerzego […]

KONSULTACJE – Zieleń przy Muzeum

We wrześniu ubiegłego roku podczas konsultacji pn.„Zielony Toruń – Reaktywacja” rozmawialiśmy z mieszkańcami o terenach zieleni w naszym mieście, w tym również o terenie przy Muzeum Etnograficznym. Zgłoszone wówczas uwagi do koncepcji zagospodarowania tego obszaru pozwoliły projektantom przygotować koncepcję przedprojektową, którą chcemy teraz zaprezentować mieszkańcom.  Przyjdź na spotkanie 25 sierpnia 2016 r.  (czwartek) o godz. 16.00 będziemy […]

Most im. Józefa Piłsudskiego – remont

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przygotowuje się do rozbudowy i remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu. Równolegle planuje się rozbudowę placu Armii Krajowej i ul. Kujawskiej. Zanim to nastąpi, chcemy poprosić mieszkańców o wyrażenie opinii w kilku szczegółowych kwestiach. Wyniki ankiety określą kierunek działań zespołu projektowego, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Następnie […]

Tramwajowy Toruń

Konsultacje społeczne na temat dwóch inwestycji planowanych w ramach rozbudowy sieci tramwajowej w Toruniu: Budowy linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzącej do osiedla JAR Budowy linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, we wschodniej części miasta (połączenie linii tramwajowej nr 2 z linią nr 1) Zadanie 1 (cztery warianty) Obejmuje budowę nowej linii tramwajowej w północnej części […]

Odpracują dług na Starówce

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta na podstawie porozumienia z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie realizować będzie program odpracowywania długów przez najemców gminnych lokali mieszkalnych.  Z możliwości odpracowania zadłużenia skorzystać chce siedem osób, które przeszły już szkolenie BHP w ZGM i zostały ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zostaną one też wyposażone […]

OBWIESZCZENIE (29.02.2016)

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. . Zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku.