Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji w kategorii 'Ogólne'

32 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 29 grudnia 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika   http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1357&R=1&page=0

31 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 15 grudnia 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika   http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1356&R=1&page=0

24 listopada 2016 <== WYBORY do Rady Okręgu nr 12

24.11.2016 (czwartek),  godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9   Wybory na ogólnym zebraniu mieszkańców jednostki pomocniczej są ważne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 150 mieszkańców okręgu mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących na terenie tego okręgu. Weryfikacji tożsamości i zamieszkiwania wyborcy na terenie dokonuje się na podstawie dokumentów* […]

30 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 24 listopada 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika   http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1355&R=1&page=0

O G Ł O S Z E N I E

7 listopada 2016 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9 będą dyżurować członkowie Rady Okręgu nr 12. Zapraszamy mieszkańców. RO12   STAROMIEJSKIE

29 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 27 października 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika   http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1354&R=1&page=0

OBWIESZCZENIE (11.10.2016)

o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B, IIIp. pok. 312 – z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie do Prezydenta Miasta Torunia na adres […]

OBWIESZCZENIE (27.09.2016)

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. W dniach 12.10.2016 – 17.11.2016r. w siedzibie MPU w Toruniu, IIIp. pok. 312 od poniedziałku do piątku w godz. 10-14 i w soboty w godz. 10-12 do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna 20.10.2016r. godz.17.00 w UM Torunia, Ip. pok. 115. Zainteresowani […]

O G Ł O S Z E N I E

Dwudzieste spotkanie Rady Okręgu nr 12 odbędzie się 3 października 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9. 18:00 -18:30 dyżurować będą członkowie Rady Okręgu nr 12. 18:30-20:00 XX Spotkanie Rady Okręgu nr 12. Zapraszamy mieszkańców RO12  STAROMIEJSKIE

PCHLI TARG – 3 września

03.09.2016 godzina 12;00 Rynek Nowomiejski Każdy, kto ma coś na sprzedaż, do wymiany lub oddania, może wystawić się na pchlim targu. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma na czas prezentacji produktów specjalny koc piknikowy. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta organizuje pchli targ wspólnie ze stowarzyszeniem Wędka i firmą OLX.