Site menu:

Mapa strony

Wnioski konsultacyjne

 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Na podstawie Regulaminu Konsultacji Społecznych przyjętego uchwałą nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2013 r., poz 913)

Składam/y do Prezydenta Miasta Torunia / Rady Miasta Torunia1 wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

1. Imię i nazwisko lub nazwa inicjatora konsultacji Rada Okręgu Nr 12 – Staromiejskie

2. Osoby upoważnione do kontaktów w imieniu inicjatorów:
a) Imię i nazwisko: Magdalena Olszta-Bloch
b) Imię i nazwisko: Sylwia Kowalska

3. proponowany przedmiot konsultacji:
Wypracowanie standardów jakości użytkowej pieszych ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Staromiejskiego Torunia.

4. Proponowany termin konsultacji III-IV kwartał 2014 r.

5. Uzasadnienie wniosku o przeprowadzenie konsultacji
Obecne piesze ciągi komunikacyjne na terenie Zespołu Staromiejskiego Torunia, z wyjątkiem ul. Szerokiej i ul. Królowej Jadwigi, nie spełniają podstawowych potrzeb w zakresie ich funkcjonalności. W wielu punktach pasy nawierzchni płytowej, traktowane jako główna przestrzeń komunikacyjna dla pieszych, posiadają przerwy utrudniające wygodne przejście. Często pasy nawierzchni płytowej są na tyle wąskie, że piesi z trudnością mogą w wygodny i bezproblemowy sposób mijać innych pieszych lub chodzić w grupach (np. szkolnych i turystycznych). Bruk, mający spełniać rolę elementu historyzującego dla Zespołu Staromiejskiego, jest poważnym utrudnieniem komunikacyjnym szczególnie dla niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych, niekiedy (np. ul. Podmurna, Most Pauliński) dla wszystkich. Nierówna nawierzchnia bruku jest także istotną przeszkodą w realizowaniu otwartych ogródków letnich, które z tej przyczyny muszą być stawiane na specjalnych podestach. Podesty takie, mocno rozbudowane, stoją wbrew historycznemu charakterowi Zespołu Staromiejskiego. Wprowadzenie ruchu rowerowego na bocznych ulicach z powodu bruku jest również trudne w realizacji. Zespół Staromiejski to dzielnica mieszkalna, handlowa, usługowa ale także turystyczna, w związku z tym codzienne natężenie ruchu pieszego jest tutaj wyższe niż w innych dzielnicach Torunia. Z powyższego wynika ogromna potrzeba wypracowania w oparciu o społeczne konsultacje spójnej koncepcji standardów jakości użytkowej przestrzeni komunikacyjnej dla pieszych na terenie Zespołu Staromiejskiego na następne lata i kolejne przebudowy ulic, która przede wszystkim będzie stała w obronie wygody i bezpieczeństwa pieszych.

_______________
1 właściwe podkreślić

 

===========================================

 

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Na podstawie Regulaminu Konsultacji Społecznych przyjętego uchwałą nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 2013 r., poz 913)

Składam/y do Prezydenta Miasta Torunia / Rady Miasta Torunia1 wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

1. Imię i nazwisko lub nazwa inicjatora konsultacji Rada Okręgu Nr 12 – Staromiejskie

2. Osoby upoważnione do kontaktów w imieniu inicjatorów:
a) Imię i nazwisko: Magdalena Olszta-Bloch
b) Imię i nazwisko: Sylwia Kowalska

3. proponowany przedmiot konsultacji:
Strategia rozwoju architektury mieszkalnej i usługowo-handlowej dla historycznych toruńskich przedmieść (Przedmieście Bydgoskie, Chełmińskie, Mokre, Jakubskie, Rudak, Podgórz)

4. Proponowany termin konsultacji II-III kwartał 2014 r.

5. Uzasadnienie wniosku o przeprowadzenie konsultacji
Krajobraz toruńskich historycznych przedmieść ulega gwałtownych zmianom. Likwidacji ulegają historyczne obiekty, głównie szkieletowe z tzw. pruskiego muru, które z braku właściwej konserwacji i napraw popadają w ruinę. Wraz z nimi, z powodu braku uwzględnienia w istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego szczegółowych regulacji dotyczących zachowania historycznej struktury dla w/w przedmieść, diametralnym zmianom podlega zabudowa poszczególnych działek, odzyskiwanych pod budowę mieszkalną. W procesie tym nieodwracalnie ginie unikalna, lokalna specyfika toruńskich przedmieść na rzecz najczęściej mało wyrazistej, brzydkiej i nieprzystającej do historycznych obiektów architektury. Powstające nowe obiekty tworzą nową gęstą sieć zabudowy, bez spójnego wzajemnego odwołania pod względem architektonicznym, bez terenów zielonych z krzywdą dla okolicznych mieszkańców. Powoduje to poważne i odczuwalne przez nich obniżenie komfortu życia. Ponieważ proces ten jest w Toruniu bardzo zaawansowany, istnieje ogromna potrzeba wypracowania w oparciu o społeczne konsultacje nowej strategii dla zabudowy mieszkalnej i usługowo-handlowej dla historycznych przedmieść Torunia. Strategii, która będzie bronić komfortu okolicznych mieszkańców oraz uwzględni nowe przyjazne regulacje w obronie i ochronie historycznych walorów toruńskich przedmieść. Stworzy także możliwość wypracowania sprawnego systemu renowacji unikalnych historycznych budynków oraz wypracuje zgodne z oczekiwaniami społecznymi kryteria estetyczne i przestrzenne dla nowych budynków.

_______________
1 właściwe podkreślić

Komentarze

Pingback przez Oficjalna strona » ANKIETA BP 2014 – ogólnomiejski. Konsultacje społeczne 2014. Rady Okręgu nr 12 Staromiejskie w Toruniu
Dnia 14 stycznia 2014 o 11:42

[...] Wnioski konsultacyjne RO12 [...]

Skomentowany przez Jarosław Zyska
Dnia 17 stycznia 2014 o 10:51

Wstępny plan konsultacji społecznych na 2014 r (projekt)

http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/plan_konsultacji_2014.doc

Skomentowany przez Jarosław Zyska
Dnia 10 września 2014 o 15:26

PIESZO PRZEZ TORUŃSKĄ STARÓWKĘ

http://www.konsultacje.torun.pl/pl/pieszo-przez-torunska-starowke

Pingback przez Oficjalna strona » KONSULTACJE – Ciągi piesze na terenie Zespołu Staromiejskiego Rady Okręgu nr 12 Staromiejskie w Toruniu
Dnia 13 września 2014 o 07:57

[…] Obecne piesze ciągi komunikacyjne na terenie Zespołu Staromiejskiego Torunia, z wyjątkiem ul. Szerokiej i ul. Królowej Jadwigi, nie spełniają podstawowych potrzeb w zakresie ich funkcjonalności. (…) <== KLIKNIJ […]

Pingback przez Oficjalna strona » KONSULTACJE – Spotkajmy się na przedmieściu Rady Okręgu nr 12 Staromiejskie w Toruniu
Dnia 19 listopada 2014 o 07:07

[…] _____________________ *) Wniosek konsultacyjny RO12  http://www.staromiejskie.org/portal/aktywnosc-ro12/wnioski-konsultacyjne/ […]

Pingback przez Oficjalna strona » KONSULTACJE – Spotkajmy się na przedmieściu Rady Okręgu nr 12 Staromiejskie w Toruniu
Dnia 20 grudnia 2014 o 09:10

[…] *) Wniosek konsultacyjny Rady Okręgu nr 12    http://www.staromiejskie.org/portal/aktywnosc-ro12/wnioski-konsultacyjne/   […]

Skomentowany przez Jarosław Zyska
Dnia 4 maja 2015 o 15:20

Aktualizacja: Na wniosek uczestników spotkania, które odbyło się 3.12.2014 w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży, konsultacje będa kontynuowane w 2015 r. Temat został wpisany do harmonogramu konsultacji społecznych na 2015 r. Realizacja: II-III kwartał.

Skomentuj

Musisz się zalogować ,aby dodać komentarz!