Site menu:

Mapa strony

RO12 – gotowe projekty uchwał RMT

 

Projekt 2 z dnia 03.04.2013   [23 maja 2013, 42 Sesja Rady Miasta Torunia]

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Toruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druk 666

Druk 666 z autopoprawką

Protokół z 42 sesji RMT

Wyniki głosowań na 42 sesji RMT  

 

Projekt 1 z dnia 13.02.2013   [21 marca 2013, 40 Sesja Rady Miasta Torunia]

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie opracowania koncepcji przeznaczenia  terenu Jordanek   -  położonego pomiędzy ulicami Wały Gen. Sikorskiego, Czerwona Droga, Al. Jana Pawła II oraz terenem Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Druk 624

Druk  624  z autopoprawką

Protokół z 40 sesji RMT

Wyniki głosowań na 40 sesji RMT

 

Skomentuj

Musisz się zalogować ,aby dodać komentarz!