Site menu:

Mapa strony

Budżet Partycypacyjny 2017

BP2017NAJWAŻNIEJSZE DATY
  • od 1 marca do 31 marca 2016r. można składać wnioski z propozycjami zadań do budżetu partycypacyjnego na 2017 r.
  • do 31 maja 2016 będzie prowadzona weryfikacja złożonych projektów
  • 6 czerwca 2016 poznamy listy projektów do głosowania
  • od 17 czerwca do 25 czerwca 2016 odbędzie się głosowanie na projekty
  • do 25 lipca 2016 zostaną ogłoszone wyniki głosowania

 

Prezydent Torunia informuje, że w 2017 r. na budżet partycypacyjny Toruń przeznaczy 7 030 000 zł (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia jest to 6% kwoty podatku od nieruchomości, jaka wpłynęła do kasy miejskiej w 2015 r.). Wskazana wyżej kwota zostanie podzielona na dwie pule:

  • ogólnomiejską, do której trafi 30% środków, czyli 2 109 000 zł
  • osiedlową, do której trafi 70% środków, czyli 4 921 000 zł

 

Poniżej szczegółowa lista projektów lokalnych z numerami ID (Staromiejskie):

SM0062  Zielony Toruń – sto drzew zamiast żółtych słupków! [60 000,00 PLN]

Projekt zakłada obsadzenie ul. Legionów robiniami akacjowymi i głogami na całej długości. Teraz mamy zaledwie kilka robinii na początku ulicy, jeden jesion i parę młodych rachitycznych głogów. Prosimy o dokończenie obsadzania ulicy robiniami i głogami, tak aby można było zlikwidować żółte słupki uniemożliwiające parkowanie na trawnikach. Na półtorakilometrowym odcinku ulicy znajduje się około 60 żółtych słupków! Prosimy o zapewnienie w budżecie odpowiednich środków na podlewanie drzewek dwa razy w tygodniu od posadzenia do końca września przez pierwszy rok. Nie chcemy nasadzeń zastępczych za te drzewka, które uschną! Wielu podwykonawców nie wypełnia obowiązku podlewania, więc prosimy o zastrzeżenie w przetargu, że drzewka muszą być podlewane w określonej częstotliwości i posadzone nie później niż do końca marca 2017 lub w październiku 2017. Prosimy o posadzenie 100 drzew (50 robinii „Aurea” lub „Frisia” i 50 głogów, również na tych trawnikach, gdzie słupków brak). Prosimy o posadzenie zwykłych robinii (nie kulistych), żeby nie trzeba było ich przycinać i formować, co obniży koszty utrzymania. Chcemy też, aby drzewa zostały zabezpieczone przed obsikiwaniem przez psy i łamaniem. Koszt podlewania to ok 25 tys zł (2×25 tygodnix5zł koszt podlania jednego drzewa w centrum miasta). Koszt drzewek około 6-7 tys zł. Dodatkowe koszty to zabezpieczenia przed psami oraz samo posadzenie.  

SM0065  Street Park Budowlanka  [45 000,00 PLN]

System poręczy i drążków umożliwiających trening z ciężarem ciała, w tym: komplety poręczy symetrycznych, drążki o różnych wysokościach, komplety drabinek pionowych i poziomych, ławeczka skośna, rura pionowa. Nawierzchnia żwirowa. 

 

SM0067  Równy chodnik-jasna droga.  [88 000,00 PLN]
1) teren przy budynkach: Grudziądzka 10/12, Grudziądzka 6/8; ciągi komunikacyjne o powierzchni ok.. 200 mkw. (roboty rozbiórkowe starej nawierzchni i budowa nowej, ustawienie 2 latarni LED) 2) teren przy budynkach: Legionów 5, Odrodzenia 11/13, Odrodzenia 7/9; ciągi komunikacyjne o powierzchni 400 mkw. (roboty rozbiórkowe starej nawierzchni i budowa nowej, ustawienie 2 latarni LED) 3) teren pomiędzy budynkami Grudziądzka 6/8, Odrodzenia 7/9; ustawienie 1 latarni. Razem 600 mkw. płytek chodnikowych i 5 latarni drogowych LED. 

 

SM0069  Rewitalizacja alei lipowej przy ul. Joachima Lelewela [15 000,00 PLN]

Posadzenie lip (17 szt. O obwodzie 15-18 cm)) w miejscu usuniętych, starych drzew w celu odbudowy alei lipowej przy ul. Lelewela. 

 

SM0070  Walecznych tysiąc zostało w Toruniu. Przywróćmy pamięć o żołnierzach bawarskich, którzy w 1813 roku bronili miasta przed Rosjanami i spoczywają w rejonie ul. Bawarczyków i Legionów  [1 500,00 PLN]

Postawienie tablicy informacyjnej o spoczywających w rejonie ul. Bawarczyków, Legionów i Młodzieżowej szczątków tysiąca bawarskich żołnierzy, którzy walcząc u boku Napoleona w 1813 r. bronili Torunia przed Rosjanami. Informacja o cmentarzu, pochowanych na nim ludziach i upamiętniającym ich pomniku wystawionym w 1888 roku. 

 

SM0071  Lubię moją szkołę – kompleks rekreacyjno- sportowy na terenie Zespołu Szkół nr 24 w Toruniu.  [130 000,00 PLN]

Projekt przewiduje wybudowanie na terenie szkoły siłowni zewnętrznej na bezpiecznej nawierzchni, 100-metrowej podwójnej bieżni, piaskownicy z rozbiegiem do skoku w dal, stworzenie miejsca do rzutu kulą oraz umieszczenie na całym obiekcie, a w szczególności na boisku dla uczniów z gimnazjum ławek i koszy na śmieci oraz zainstalowanie 3 tablic informacyjnych. Obiekty dostępne dla mieszkańców w dni powszednie po 16.30 oraz w dni wolne. 

 

SM0074  Modernizacja wiaty śmietnikowej przy ul. Przy Rynku Wełnianym/Czarnieckiego.    [120 000,00 PLN]

Modernizacja wiaty śmietnikowej (rozbiórka istniejącej wiaty, montaż 4 pojemników półpodziemnych z wkładem stalowym i drewnianą obudową, uzupełnienie ubytków bocznej ściany garażowej (graniczącej z wiatą), posadzenie krzewów wokół pojemników. 

 

SM0075  Rewitalizacja podwórka przy ul. Przy Rynku Wełnianym 1-3, Grudziądzka 32-36, 38- 38a, Czarnieckiego 3-7.    [200 000,00 PLN]

Zagospodarowanie podwórka w sposób przyjazny mieszkańcom osiedla poprzez: urządzenie zieleni (nawiezienie i wyrównanie ziemi ogrodniczej, posianie trawy), utworzenie ogrodzonego placu zabaw (ścianka wspinaczkowa z przejściem tunelowym na wieżę widokową z solidnym zadaszeniem, ślizgi, drabinki, pochylnia, bujak sprężynowy, piaskownica), ustawienie stojaka rowerowego, stworzenie kącika szachowego, ustawienie ławek oraz koszy na śmieci, demontaż zniszczonych płyt chodnikowych, wykonanie chodników z kostki brukowej oraz obrzeży chodnikowych, wykonanie podestów wejściowych z kostki brukowej oraz obrzeży chodnikowych (w tym również od strony ul. Grudziądzkiej), regulacja krat piwnicznych, studzienek oraz wycieraczek, ułożenie kostki brukowej w przejściu pod budynkiem Grudziądzka 32-36, wykonanie chodników z kostki brukowej przed budynkiem Grudziądzka 32-36 od strony ul. Grudziądzkiej. 

 

SM0076  W Starym Mieście Młody Duch [12 000,00 PLN]

W ramach projektu będą realizowane poniższe przedsięwzięcia dla osób starszych i o charakterze międzypokoleniowym: warsztat fotograficzny, warsztat ceramiki, zajęcia komputerowe, rozmowy z młodzieżą na temat starzenia się i solidarności międzypokoleniowej. Planowane są 4 spotkania dla grupy 30-osobowej. Warsztaty odbędą się w miesiącu maju – 2 spotkania i czerwcu – 2 spotkania. W ramach projektu planuje się wykonanie 10 plakatów informacyjnych i 50 ulotek. Zadanie powinno być zlecone organizacji pozarządowej w ramach konkursu. 

 

Lista projektów poddanych pod głosowanie
(zawiera wszystkie projekty osiedlowe z podziałem na osiedla oraz projekty ogólnomiejskie, a także linki umożliwiające pobranie treści poszczególnych wniosków)

Lista projektów odrzuconych, z uzasadnieniem

Do pobrania:

(dane: http://www.torun.pl/pl/miasto/budzet-partycypacyjny-torunia-2017)

 

 

Projekty lokalne (Staromiejskie) do realizacji:

  1. SM 0065  Street Park Budowlanka.
  2. SM 0067  Równy chodnik-jasna droga.
  3. SM 0071  Lubię moją szkołę - kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie Zespołu Szkół nr 24 w Toruniu.

Projekty ogólnomiejskie do realizacji w Naszym Okręgu:  BRAK

Projekty na łączną sumę 337’115 złotych będą zrealizowane na terenie naszego okręgu!

Łączna liczba głosów na 3 projekty do realizacji w okręgu Staromiejskie to 1220, w tym na wszystkie projekty lokalne (Staromiejskie) oddano łącznie 2037 głosów.

Do pobrania:

(dane: http://www.torun.pl/pl/torunianie-wybrali-projekty)

Komentarze

Skomentowany przez Jarosław Zyska
Dnia 7 czerwca 2016 o 15:33

LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE

http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/bp2017/bp_2017_proj_do_glosowania_int.pdf

Skomentowany przez Jarosław Zyska
Dnia 26 lipca 2016 o 08:50

TORUNIANIE WYBRALI PROJEKTY:
http://www.torun.pl/pl/torunianie-wybrali-projekty

Skomentuj

Musisz się zalogować ,aby dodać komentarz!