Site menu:

Mapa strony

Budżet Partycypacyjny 2015

NAJWAŻNIEJSZE DATY

 • od 1 marca do 31 marca 2014r. można składać wnioski z propozycjami zadań do budżetu partycypacyjnego na 2015 r.
 • do 31 maja 2014 będzie prowadzona weryfikacja złożonych projektów
 • 5 czerwca 2014 poznamy listy projektów do głosowania
 • od 21 czerwca do 30 czerwca 2014 odbędzie się głosowanie na projekty
 • do 25 lipca 2014 zostaną ogłoszone wyniki głosowania

Poniżej szczegółowa lista projektów lokalnych z numerami ID (Staromiejskie):

SM0047  Rozbudowa placu zabaw i dostosowanie go dla dzieci w wieku 1-3 lata. 

Rozbudowa istniejącego placu zabaw i stworzenie miejsca przeznaczonego dla dzieci od 1 roku życia (bezpieczna nawierzchnia, ogrodzenie, huśtawka, kiwak, domek-labirynt, mały zamek ze zjeżdżalniami i kładkami, stolik z ławeczkami. Uzupełnienie ubytków na górce saneczkowej. Realizacja możliwa pod warunkiem uzyskania zgody właściciela terenu. 

 

SM0048  Rewitalizacja podwórza: Piekary / Kopernika / Ducha Św. / Rabiańska.  

Projekt zakłada poprawę estetyki i stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców: rozbiórka zniszczonych murków, rewitalizacja zieleni, ogrodzenie terenu od północnej strony (oddzielenie go od parkingu), wymiana chodników i krawężników, wydzielenie miejsca do wystawiania worków ze śmieciami; wydzielenie miejsc do wystawiania karmy dla kotów i ptaków. 

 

SM0050  Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. PCK w Toruniu. 

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej oferującej pełen zestaw ćwiczeń. W ramach projektu przewidziano także porady trenera w okresie 1 miesiąca od oddania siłowni. Realizacja możliwa pod warunkiem uzyskania zgody właściciela terenu. 

 

SM0051  Nowoczesna szkoła z odpowiednimi warunkami do nauki, zabawy i odpoczynku. 

Projekt zakłada wymianę ławek i krzesełek w pomieszczeniach przeznaczonych dla klas 1-3, wymianę zniszczonej podłogi w sali zabaw oraz doposażenie sali w nowe zabawki, a także remont świetlicy szkolnej. 

 

SM0053  „Rewitalizacja terenu” – przyjazna okolica na osiedlu 

Projekt przewiduje urządzenie zieleni, demontaż zniszczonych płyt chodnikowych i położenie nowych. Stworzenie małego placu zabaw z ogrodzeniem oraz kącika rekreacyjnego dla osób starszych. Montaż ławek, stojaków dla rowerów, koszy na śmieci i lamp parkowych. Naprawa i uzupełnienie wewnętrznej drogi asfaltowej. Usunięcie topoli zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców i samochodów. 

 

UWAGA!

Projekty oznaczone kolorem czerwonym zostały umieszczone na liście do głosowania warunkowo, ponieważ przewidują działania na terenach (nieruchomościach) nienależących do Gminy Miasta Toruń. Jeżeli właściciele tych terenów (nieruchomości) wyrażą zgodę na realizację zadań na ich własności, a także późniejsze utrzymanie powstałych obiektów i zapewnienie dostępu dla wszystkich mieszkańców Torunia, projekty te pozostaną w wykazie. Jeżeli nie wyrażą zgody, projekty zostaną wykreślone z listy zadań poddanych pod głosowanie. 

Ankieta „3 z 8″ [02-04.06.2014r.]
[poll id="8"]
Brak udostępnienia jakichkolwiek informacji* z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia uniemożliwił przeprowadzenie ankiety.
____________________________
*) informacji o liczbie oraz tematyce złożonych wniosków do Budżetu Partycypacyjnego 2015.
 
 
Projekty lokalne (Staromiejskie) do realizacji:

 1. SM 0047  Rozbudowa placu zabaw i dostosowanie go dla dzieci w wieku 1-3 lata.
 2. SM 0048  Rewitalizacja podwórza: ul.Piekary / ul.Ducha Św. / ul.Rabiańska.
 3. SM 0051  Nowoczesna szkoła z odpowiednimi warunkami do nauki, zabawy i odpoczynku.

Projekty ogólnomiejskie do realizacji w Naszym Okręgu:

 1. O 0133  LuxFest 2015 – Specjalna edycja Mikołajkowa.
 2. O 0202  Toruń miastem bezpiecznego serca.
 3. O 0162  Od-KUPMY Toruń (częściowo realizowany w Naszym okręgu)
 4. O 0211  Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów poprzez malowanie na czerwono przejazdów rowerowych przez jezdnię.(STAROMIEJSKIE, realizowany jako ogólnomiejski również w Naszym okręgu)

Projekty na łączną sumę 690’645 złotych będą zrealizowane na terenie naszego okręgu!

Łączna liczba głosów na 5 projektów do realizacji w okręgu Staromiejskie to 2709, w tym na wszystkie projekty lokalne (Staromiejskie) oddano łącznie 1087 głosów.

 

Do pobrania:

(dane: http://www.torun.pl/pl/budzet-partycypacyjny-na-rok-2015)

 

>>> TU sprawdzisz ile pieniędzy przypada na poszczególne części miasta (okręgi).

Nie wiesz, w jakiej części miasta mieszkasz? >>> Zobacz na mapce 

(dane: http://www.torun.pl/pl/budzet-partycypacyjny-2015-wnioski)

Skomentuj

Musisz się zalogować ,aby dodać komentarz!