Site menu:

Mapa strony

Budżet Partycypacyjny 2014

NAJWAŻNIEJSZE DATY

  • od 26 listopada do 16 grudnia 2013 r. można składać wnioski z propozycjami zadań do budżetu partycypacyjnego na 2014 r.
  • od 17 grudnia 2013 będzie prowadzona weryfikacja złożonych projektów
  • do 22 stycznia 2014 poznamy listy projektów do głosowania
  • od 25 stycznia do 3 lutego 2014 odbędzie się głosowanie na projekty
  • do 14 lutego 2014 zostaną ogłoszone wyniki głosowania

Poniżej szczegółowa lista projektów lokalnych z numerami ID (Staromiejskie):

SM0006 Rewitalizacja podwórza Piekary / Kopernika / Ducha Św. / Rabiańska

W ramach projektu zostanie stworzone miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Teren zostanie uporządkowany, zniszczone elementy rozebrane lub wyremontowane. Urządzona zostanie zieleń, odtworzone będą chodniczki i krawężniki oraz układ ścieżek wewnętrznych. Wydzielone zostaną miejsca do wykładania karmy dla zwierząt. Teren zostanie ogrodzony. Uwaga – w przypadku wyboru, realizacja pod warunkiem że teren pozostanie ogólnodostępny i bezpłatny. 


SM0007 Ławki wzdłuż chodnika przy zbiorniku wodnym Kaszownik

W ramach projektu zostaną zamontowane cztery ławki, wzdłuż chodnika, w szerszych częściach trawnika, od strony ogródków działkowych. 


SM0014 Społeczno-kulturalna rewitalizacja podwórka przy ul. Poniatowskiego 5

W ramach projektu podwórko zostanie odnowione oraz dostosowane do potrzeb dzieci, młodzieży i seniorów. Teren zostanie uprzątnięty, rozebrana będzie stara szopa, uporządkowana zostanie kwestia dojść do podwórka. Powstanie plac zabaw dla dzieci, przestrzeń wypoczynkowa, ogródek, miejsce do prowadzenia warsztatów i pokazów plenerowych. Zamontowane zostaną także stojaki rowerowe. Realizacja możliwa po uzyskaniu zgody 100% właścicieli. Realizacja pod warunkiem uzyskania zapewnienia ze strony właścicieli, że obiekt będzie ogólnodostępny. 


SM0015 Posprzątaj po swoim psie

W ramach projektu, w obrębie ulic: Małachowskiego, Wybickiego, Lelewela zostanie ustawionych 100 koszy na psie odchody, wyposażonych także w torebki, rękawiczki lub łopatki. 


SM0016 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu – Radosny, bezpieczny plac zabaw

W ramach projektu powstanie plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną. Zamontowane zostaną nowe urządzenia zabawowe, a także dodatkowe urządzenia do wspinania się. Zostanie stworzony bezpieczny i kolorowy plac dla dzieci, który będzie służyć rozwijaniu aktywności ruchowej bez względu na porę roku. 


SM0018 Wędka – Centrum Dzieci i Młodzieży, jako alternatywa dla dzieci i młodzieży wobec ulicy, internetu, używek, młodocianej przestępczości, przemocy wagarowaniu. remont i dostosowanie byłej sali gimnastycznej na ul. Jęczmiennej 10 do dziennego przebywania dla dzieci i młodzieży z toruńskiej Starówki

W ramach projektu zostanie wyremontowana była sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym. Zostanie zakupione podstawowe wyposażenie, w tym sportowe (piłki, materace, skrzynie, siatki) – także do sportów ulicznych (parkur, streetworkout). Powstanie też ścianka wspinaczkowa. Nie będą finansowane bieżące koszty energii elektrycznej. 


SM0020 Ławki na deptak oraz Rynek Staromiejski i Nowomiejski.

W ramach projektu zostanie ustawionych 30 ławek dopasowanych wzornictwem do charakteru toruńskiej starówki. 

SM0021 Rozszerzenie obszaru bezpłatnego dostępu do internetu bezprzewodowego tzw. hot spotu na teren całego Zespołu Staromiejskiego wraz z Bulwarem Filadelfijskim

W ramach projektu zostanie rozszerzony obszar dostępu do bezpłatnego Internetu na teren całej starówki. Zachowane zostaną dotychczasowe zasady korzystania z systemu. Zakres zadania może zostać skorygowany do wysokości ww. limitu środków. 


SM0022 Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów poprzez malowanie na czerwono przejazdów rowerowych przez jezdnię (będących przedłużeniem drogi rowerowej sąsiadujących z przejściem dla pieszych) na teren całego lub części okręgu staromiejskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenów okalających Zespół Rada Okręgu Staromiejskie

W ramach projektu zostaną pomalowane na czerwono przejazdy rowerowe przez jezdnie, znajdujące się w obrębie Staromiejskiego. Zadanie będzie realizowane poza ścisłą starówką, wyłącznie za zgodą Miejskiego Konserwatora Zabytków. 


SM0023 Budowa ulicy Krótkiej wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem terenu

W ramach projektu zostanie wykonana infrastruktura podziemna, oświetlenie, chodniki. Jezdnia otrzyma nawierzchnię bitumiczną. Realizacja możliwa pod warunkiem uzyskania zgody MSM na realizację 


SM0025 Remont nawierzchni ulicy (bez nazwy) wraz z parkingami (od ul. Kołłątaja 10A – Kołłątaja 4-4C – Legionów 49-51B do ul. Legionów)

W ramach projektu zostanie ułożona nowa nawierzchnia bitumiczna na jezdni oraz na miejscach parkingowych. 


SM0026 Zagospodarowanie terenu poprzez budowę małej infrastruktury rekreacyjnej przy ul. PCK Polska Akcja Humanitarna Biuro w Toruniu

W ramach projektu teren zostanie zagospodarowany. Powstanie plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa. Zamontowane będą: karuzela, tor przeszkód, huśtawki, ścianka wspinaczkowa, piaskownica, ławeczki, a także różnorodne urządzenia do ćwiczeń siłowych. Teren zostanie obsadzony zielenią oraz wyposażony w kosze na śmieci i ławki. 

SM0027 EKO-Toruń

W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl 5 plenerowych imprez edukacyjnych, na Rynku Nowomiejskim, o tematyce ekologicznej. Imprezy będą atrakcyjne wizualnie (wielkie maskotki, przebrania, gry, zabawy, konkursy). W ramach cyklu odbędą się także warsztaty dot. segregacji odpadów i recyklingu – dla dzieci i dla dorosłych. W przypadku wyboru zadanie będzie realizowane przez wykonawcę wyłonionego w otwartym konkursie ofert (w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub poprzez powierzenie jednostce miejskiej. 


SM0028 Remont ulicy bez nazwy wraz z parkingami na wysokości budynków przy ul. Kołątaja 20-20c i 22b- 22c

W ramach projektu zostanie wyremontowana ulica oraz parkingi, które otrzymają nawierzchnię bitumiczną. 


SM0029 Remont ul. Wybickiego na odcinku od skrzyżowania przy ul. Wiązowej wzdłuż budynków Wybickiego 19- 19c i Wybickiego 23-23c

W ramach projektu zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna jezdni oraz wyremontowane chodniki, które będą wykonane z kostki betonowej. 


SM0030 Fajerwerki 2014 – pokaz sztucznych ogni na Bulwarze Filadelfijskim: fajerwerki z okazji 17-tej rocznicy wpisania Zespołu Staromiejskiego w Toruniu na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturanego UNESCO, fajerwerki z okazji dni Święta Miasta Torunia

W ramach projektu zostaną zorganizowane dwa pokazy fajerwerków: w czerwcu – z okazji Święta Miasta oraz we wrześniu lub grudniu – z okazji rocznicy wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 

Ankieta „3 z 10″ [06-22.01.2014r.]

[poll id="5"]

 

Ankieta „3 z X” [09-22.01.2014r.]

[poll id="6"]

 

Dzisiaj (14.02.2014r.) na konferencji prasowej UM Toruń ogłoszono listę projektów, które będą realizowane jeszcze w tym roku.

Projekty lokalne (Staromiejskie) do realizacji:

  1. SM 0016 Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu – Radosny, bezpieczny plac zabaw
  2. SM 0018 Wędka – Centrum Dzieci i Młodzieży, jako alternatywa dla dzieci i młodzieży wobec ulicy, internetu, używek, młodocianej przestępczości, przemocy wagarowaniu. remont i dostosowanie byłej sali gimnastycznej na ul. Jęczmiennej 10 do dziennego przebywania dla dzieci i młodzieży z toruńskiej Starówki

Projekty ogólnomiejskie do realizacji:

  1. O 0093 Piernikowe miasteczko – dobre miejsce dla rodzin
  2. O 0096 Szkolne boisko sportowe – boiskiem Osiedla Chełmińskie

Trzy projekty na łączną sumę ponad 1 mln złotych będą zrealizowane na terenie naszego okręgu!

Rada Okręgu nr 12 zachęca do zainteresowania się Budżetem Partycypacyjnym 2015 w Toruniu. Już od 1 marca do 31 marca 2014r. można będzie składać wnioski z propozycjami zadań do budżetu partycypacyjnego na kolejny rok.

 

 

Komentarze

Skomentowany przez Jarosław Zyska
Dnia 14 lutego 2014 o 13:20

http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/bp_2014_wyniki_komplet_lista_ok.pdf

Skomentowany przez Jarosław Zyska
Dnia 14 lutego 2014 o 13:20

WYNIKI GŁOSOWANIA

http://www.torun.pl/pl/wyniki-glosowania-0

Skomentuj

Musisz się zalogować ,aby dodać komentarz!