Site menu:

Mapa strony

Olszta-Bloch Magdalena

Magdalena Olszta-BlochZdecydowała się kandydować do Rady okręgu, ponieważ uważa, że Toruń może być przyjaznym miastem jedynie przy współpracy mieszkańców, którzy chcą tworzyć i polepszać swoje otoczenie. Obszar działań w ramach Rady Okręgu Staromiejskie – oprócz Starego Miasta także część Przedmieścia Chełmińskiego. Uczestniczyła w projekcie Restart w grupie tematycznej „Ład przestrzenny”*.

_______________________
*) www.restart.org.pl
Toruń, dn. 9.12.2012 7:54 (ost.aktualizacja: 15.01.2013 8:57)

 

Kadencja 2012-16: mandat członka RO12 wygasł __.__.2015r.

Uprzejmie informuję, iż pani Magdalena Olszta-Bloch złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Okręgu Nr 12 Staromiejskie w związku z objęciem mandatu radnego miasta Torunia VII kadencji 2014-2018 realizując postanowienia art. 8 Kodeksu Radnego stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Gminy Miasta Toruń (uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 3228), który stanowi o zasadzie rozdziału funkcji radnego i członka Rady Okręgu.

Komisja Wyborcza ds. organizacji wyborów członków rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń zgodnie z ordynacją wyborczą do rad okręgów stanowiącą załącznik do wzorcowego statutu okręgu będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 1915) podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu p. Olsta-Bloch oraz uchwałę o wstąpieniu w jej miejsce kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów podczas wyborów, tj. p. Kamila Kojak..

Toruń, dn. 14.03.2015 8:00

 

Radna Miasta Torunia - http://bip.torun.pl/umt_osoba.php?Kod=2262&BaP=rad