Site menu:

Mapa strony

Kowalska Sylwia

Sylwia KowalskaOd wielu lat związana z toruńskim Starym Miastem. Jedna z członków założycieli Toruńskiej Fundacji Stare Miasto. Jest głęboko przekonana, że mieszkańcy Torunia pragną decydować o przyszłości swojej dzielnicy, czego najlepiej doświadczyła biorąc aktywny udział w pracach projektu Restart. Co ważne, dostrzega różnicę między renowacją a rewitalizacją.

Toruń, dn. 4.01.2012 23:21

 

Kadencja 2012-16: mandat członka RO12 wygasł 07.01.2015r.

Uprzejmie informuję, iż pani Sylwia Kowalska złożyła w dniu 30 grudnia 2014 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Okręgu Nr 12 Staromiejskie w związku z objęciem mandatu radnego miasta Torunia VII kadencji 2014-2018 realizując postanowienia art. 8 Kodeksu Radnego stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Gminy Miasta Toruń (uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 3228), który stanowi o zasadzie rozdziału funkcji radnego i członka Rady Okręgu.

Komisja Wyborcza ds. organizacji wyborów członków rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń zgodnie z ordynacją wyborczą do rad okręgów stanowiącą załącznik do wzorcowego statutu okręgu będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 1915) podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu p. Kowalskiej oraz uchwałę o wstąpieniu w jej miejsce kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów podczas wyborów, tj. p. Ewy Zulewskiej-Mielcarskiej.

Toruń, dn. 3.02.2015 12:18

 

Radna Miasta Torunia - http://bip.torun.pl/umt_osoba.php?Kod=2260&BaP=rad