Site menu:

Mapa strony

Kojak Kamil

Członek Rady Okręgu nr 12 STAROMIEJSKIE od 12.03.2015 roku.

Uprzejmie informuję, iż pani Magdalena Olszta-Bloch złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Okręgu Nr 12 Staromiejskie w związku z objęciem mandatu radnego miasta Torunia VII kadencji 2014-2018 realizując postanowienia art. 8 Kodeksu Radnego stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Gminy Miasta Toruń (uchwała nr 146/99 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Miasta Toruń (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 3228), który stanowi o zasadzie rozdziału funkcji radnego i członka Rady Okręgu.

Komisja Wyborcza ds. organizacji wyborów członków rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń zgodnie z ordynacją wyborczą do rad okręgów stanowiącą załącznik do wzorcowego statutu okręgu będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 1915) podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu p. Olsta-Bloch oraz uchwałę o wstąpieniu w jej miejsce kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów podczas wyborów, tj. p. Kamila Kojak.

Toruń, dn. 14.03.2015 8:00

Skomentuj

Musisz się zalogować ,aby dodać komentarz!