Site menu:

Mapa strony

Dubilewicz Beata

Członek Rady Okręgu nr 12 STAROMIEJSKIE od 19.01.2016 roku.

Uprzejmie informuję, iż pan Jacek Ciesielski złożył w dniu 5 stycznia 2016 r. rezygnację z członkostwa w Radzie Okręgu Nr 12 Staromiejskie z przyczyn osobistych.

Komisja Wyborcza ds. organizacji wyborów członków rad okręgów – jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń zgodnie z ordynacją wyborczą do rad okręgów stanowiącą załącznik do wzorcowego statutu okręgu będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012r. w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r. poz. 1915) podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu p. Ciesielskiego oraz uchwałę o wstąpieniu w jej miejsce kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów podczas wyborów, tj. p. Beaty Dubilewicz.

Toruń, dn. 21.01.2016 20:35

 

Mieszkanka zespołu staromiejskiego od 1988 r. Z wykształcenia mgr inż. ochrony środowiska, pracownik samorządowy. Ławnik Sądu Okręgowego w Toruniu do orzekania spraw cywilnych, kadencja 2012-2015 oraz  kadencja 2016 -2019. Członek Rady Społecznej ds. konsultacji społecznych 2013-2015. Od 2015 r.członek Rady Społecznej ds. rozwoju społeczno-gospodarczego zespołu staromiejskiego w Toruniu.

Licencjonowany przewodnik PTTK. Uczestnik projektu pn. „Stare Miasto tętni życiem?”

Od  stycznia 2016 r. w Radzie Okręgu Nr. 12 Staromiejskie, podejmuję działania na rzecz mieszkańców. W Radzie Okręgu chcę zajmować się integracją międzypokoleniową oraz  stworzeniem przyjaznego miejsca  dla seniorów.

Moje życiowe motto „Co masz zrobić jutro zrób dzisiaj”.

Toruń, dn. 08.06.2016 11:31

Skomentuj

Musisz się zalogować ,aby dodać komentarz!