Site menu:

Mapa strony

Rada Okręgu nr 12

STAROMIEJSKIE – reprezentuje mieszkańców Starego Miasta oraz części Przedmieścia Chełmińskiego w Toruniu (patrz: Mapa Okręgu). Rada została powołana po długiej przerwie. Stąd nowe są wyzwania i z pewnością mnóstwo spraw do załatwienia lub wyjaśnienia. Specyfiką obszaru zadań Rady jest to, że obie dzielnice mają różny charakter. Stare Miasto posiada ogromne walory historyczne i zabytkowe, Przedmieście Chełmińskie stanowi raczej dzielnicę osiedlową. Ta różna specyfika decyduje o różnych problemach i potrzebach mieszkańców. Taka sytuacja jest dla Rady pozytywnym wyzwaniem.

Do kompetencji Rady Okręgu nr 12 – STAROMIEJSKIE – w Toruniu należy:

  • reprezentowanie mieszkańców Okręgu „Staromiejskie” i przekazywanie ich potrzeb i oczekiwań Radzie Miasta oraz Prezydentowi Torunia
  • organizowanie otwartych spotkań mieszkańców z wybranymi pracownikami Urzędu Miasta i innych jednostek organizacyjnych (np. Straży Miejskiej, Policji, Miejskiego Zarządu Dróg)
  • odpowiedź na potrzeby mieszkańców przez prezentowanie wniosków w każdej lokalnej sprawie do: Rady Miasta, Prezydenta i jednostek organizacyjnych gminy
  • opiniowanie projektów uchwał dotyczących Okręgu „Staromiejskie”, które przygotowuje Rada Miasta.

Rada posiada Inicjatywę Uchwałodawczą. Dzięki temu może przygotowywać własne projekty uchwał, które trafiają do Rady Miasta. Zgodnie z projektem regulaminu konsultacji społecznych, Rady Okręgu uzyskają także prawo wnioskowania o konsultacje społeczne w Toruniu.

Fakt, iż mieszkańcy zdecydowali, że ponownie chcą mieć swoich przedstawicieli, jest dla Rady niezwykle zobowiązujący i daje nadzieję na intensywną i owocną współpracę. Jednak, żeby poprawić życie mieszkańców i podejmować różnego rodzaju zadania na terenie naszego okręgu, musimy pracować razem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.


W skład Rady Okręgu nr 12 wchodzą: