Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji dla Październik, 2016

O G Ł O S Z E N I E

7 listopada 2016 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9 będą dyżurować członkowie Rady Okręgu nr 12. Zapraszamy mieszkańców. RO12   STAROMIEJSKIE

29 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 27 października 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika   http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1354&R=1&page=0

Starówka – warsztaty z samoobrony dla kobiet

Straż Miejska w Toruniu rozpoczyna nabór Pań chętnych do udziału w  kolejnej edycji warsztatów z samoobrony pn. „NIE BÓJ SIĘ BRONIĆ”. Zajęcia odbędą się w weekend 22 – 23 października br. Seminarium skierowane jest do torunianek uczących się, pracujących lub mieszkających na terenie Zespołu Staromiejskiego. Kurs zorganizowany przez Straż Miejską w Toruniu, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta oraz […]

OBWIESZCZENIE (11.10.2016)

o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B, IIIp. pok. 312 – z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie do Prezydenta Miasta Torunia na adres […]

„Toruń za pół ceny”

            7-9 października jesienna edycja akcji „Toruń za pół ceny”. Wydarzenie jest elementem promocyjnym miasta Torunia, mającym na celu przedłużenie sezonu turystycznego w mieście, zintegrowanie społeczności lokalnej, jak również prezentację towarów i usług znajdujących się w ofercie Partnerów, poprzez ich sprzedaż za pół ceny przez trzy dni trwania akcji promocyjnej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców […]