Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji dla Wrzesień, 2016

OBWIESZCZENIE (27.09.2016)

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. W dniach 12.10.2016 – 17.11.2016r. w siedzibie MPU w Toruniu, IIIp. pok. 312 od poniedziałku do piątku w godz. 10-14 i w soboty w godz. 10-12 do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna 20.10.2016r. godz.17.00 w UM Torunia, Ip. pok. 115. Zainteresowani […]

O G Ł O S Z E N I E

Dwudzieste spotkanie Rady Okręgu nr 12 odbędzie się 3 października 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9. 18:00 -18:30 dyżurować będą członkowie Rady Okręgu nr 12. 18:30-20:00 XX Spotkanie Rady Okręgu nr 12. Zapraszamy mieszkańców RO12  STAROMIEJSKIE

28 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 6 października 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika   http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1353&R=1&page=0

KONSULTACJE – Tramwajowy Toruń – Centrum (plac Rapackiego)

Rozpoczynają się konsultacje społeczne na temat inwestycji planowanej w ramach rozbudowy sieci tramwajowej w Toruniu. W 2013 r. rozmawiano z mieszkańcami o koncepcji przebudowy placu Rapackiego. Zostało wówczas wskazane jako najkorzystniejsze rozwiązanie polegające na zastosowaniu wydzielonego pasa autobusowo-tramwajowego w al. św. Jana Pawła II i Wałach gen. Sikorskiego. Przyjdź na spotkanie W ramach konsultacji społecznych […]

PCHLI TARG – 3 września

03.09.2016 godzina 12;00 Rynek Nowomiejski Każdy, kto ma coś na sprzedaż, do wymiany lub oddania, może wystawić się na pchlim targu. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma na czas prezentacji produktów specjalny koc piknikowy. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta organizuje pchli targ wspólnie ze stowarzyszeniem Wędka i firmą OLX.

27 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 8 września 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika   http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1352&R=1&page=0