Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji dla Kwiecień, 2016

O G Ł O S Z E N I E

2 maja 2016 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9 będą dyżurować członkowie Rady Okręgu nr 12. Zapraszamy mieszkańców. RO12   STAROMIEJSKIE

„Toruń za pół ceny”

22-24 kwietnia rusza kolejna dziesiąta edycja akcji „Toruń za pół ceny”. Wydarzenie jest elementem promocyjnym miasta Torunia, mającym na celu wydłużenie sezonu turystycznego w mieście, zintegrowanie społeczności lokalnej, jak również prezentację towarów i usług znajdujących się w ofercie Partnerów, poprzez ich sprzedaż za pół ceny przez trzy dni trwania akcji promocyjnej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców (zaproszenie BTCM) do skorzystania z […]

Most im. Józefa Piłsudskiego – remont

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przygotowuje się do rozbudowy i remontu mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu. Równolegle planuje się rozbudowę placu Armii Krajowej i ul. Kujawskiej. Zanim to nastąpi, chcemy poprosić mieszkańców o wyrażenie opinii w kilku szczegółowych kwestiach. Wyniki ankiety określą kierunek działań zespołu projektowego, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Następnie […]

Tramwajowy Toruń

Konsultacje społeczne na temat dwóch inwestycji planowanych w ramach rozbudowy sieci tramwajowej w Toruniu: Budowy linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzącej do osiedla JAR Budowy linii tramwajowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, we wschodniej części miasta (połączenie linii tramwajowej nr 2 z linią nr 1) Zadanie 1 (cztery warianty) Obejmuje budowę nowej linii tramwajowej w północnej części […]

Odpracują dług na Starówce

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta na podstawie porozumienia z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie realizować będzie program odpracowywania długów przez najemców gminnych lokali mieszkalnych.  Z możliwości odpracowania zadłużenia skorzystać chce siedem osób, które przeszły już szkolenie BHP w ZGM i zostały ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zostaną one też wyposażone […]

23 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 7 kwietnia 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika   http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1348&R=1&page=0