Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji dla Luty, 2016

OBWIESZCZENIE (29.02.2016)

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia. . Zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku.

O G Ł O S Z E N I E

7 marca 2016 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9 będą dyżurować członkowie Rady Okręgu nr 12. Zapraszamy mieszkańców. RO12   STAROMIEJSKIE

Spotkanie Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami

21 marca 2016 w CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3. godz. 17:00 – 18:00 dyżury urzędników oraz dyskusja w grupach tematycznych przy stolikach z udziałem Prezydenta 18:00 – rozpoczęcie spotkania ogólnego z Prezydentem W tym roku spotkania rozpoczynają się od godz 17.00 – pracą warsztatową przy stolikach, z udziałem prezydenta i jego zastępców.Pełne zestawienie tematyki warsztatów dla podszczegółnych zebrań:* Bezpieczeństwo i porządek* Przegląd dostępnych […]

22 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 25 luty 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika   http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1347&R=1&page=0

„Moje podwórko” w nowej formule

Podwórka na starówce ponownie będą miały szanse stać się urokliwymi miejscami służącymi integracji mieszkańców i rekreacji. W 2016 roku kontynuowany będzie program „Moje podwórko”. Jego nowa formuła adresowana jest do wszystkich wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w zespole staromiejskim. Wnioski można składać do 31 marca. Współfinansowaniem mogą być objęte w szczególności nakłady związane z: a) placami zabaw […]

Zgłoś temat na spotkanie z PREZYDENTEM

Do 7 lutego 2016 r. można zgłaszać tematy na tegoroczne spotkania prezydenta Torunia z mieszkańcami. Wcześniejsze zgłoszenie pytań pozwoli wybrać i przedyskutować na warsztatach z prezydentem Torunia tematy istotne dla większej ilości mieszkańców poszczególnych osiedli Torunia. Oczywiście nie zamyka to drogi do zadawania pytań podczas spotkania głównego – jak co roku będzie to można zrobić […]