Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji dla Styczeń, 2016

O G Ł O S Z E N I E

1 lutego 2016 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9 będą dyżurować członkowie Rady Okręgu nr 12. Zapraszamy mieszkańców. RO12   STAROMIEJSKIE

21 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 21 stycznia 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika   http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1346&R=1&page=0

KONSULTACJE – LSR dla Torunia

W piątek 15.01.2016 w Centrum Sztuki Współczesnej (facebook) o godzinie 17.00 do 21.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące Zespołu Staromiejskiego (jednostki urbanistycznej Stare Miasto) objętej Lokalną Strategią Rozwoju dla Miasta Torunia (facebook) Społeczność lokalna ma szansę zaangażować się we wspólne określanie potrzeb i problemów oraz sposobów rozwiązywania tych problemów. Działania te przyczynią się do zwiększenia aktywności obywateli. Lokalna Strategia […]