Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji dla Listopad, 2015

O G Ł O S Z E N I E

Dziewietnaste spotkanie Rady Okręgu nr 12 odbędzie się 7 grudnia 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9. 18:00 -18:30 dyżurować będą członkowie Rady Okręgu nr 12. 18:30-20:00 XIX Spotkanie Rady Okręgu nr 12. Zapraszamy mieszkańców RO12  STAROMIEJSKIE

Społeczna Rada dla Zespołu Staromiejskiego

Prezydent Miasta Torunia powołał członków Rady Społecznej ds. rozwoju społeczno-gospodarczego Zespołu Staromiejskiego. Inauguracyjne spotkanie Rady Społecznej odbędzie się 7 grudnia br. w Urzędzie Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8. Rada Społeczna jest zespołem o charakterze konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Miasta Torunia. Podstawowym zadaniem Rady jest proponowanie działań mających na celu zrównoważony rozwój społeczny i […]

17 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 19 listopada 2015, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika   http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1275&R=1&page=0