Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji dla Luty, 2015

7 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 5 marca 2015, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika   http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1266&R=1&page=1

O G Ł O S Z E N I E

Siedemnaste spotkanie Rady Okręgu nr 12 odbędzie się 2 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9. 18:00 -18:30 dyżurować będą członkowie Rady Okręgu nr 12. 18:30-20:00 XVII Spotkanie Rady Okręgu nr 12. Zapraszamy mieszkańców RO12  STAROMIEJSKIE

OBWIESZCZENIE (06.02.2015)

o przystąpieniu do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wiązowej i ul. Podgórnej w Toruniu. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B w terminie do dnia 27 lutego.

OBWIESZCZENIE (06.02.2015)

o przystąpieniu przez Radę Miasta Torunia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wiązowej i ul. Podgórnej w Toruniu. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B w terminie do dnia 27 lutego.  

Odbiór odpadów wielkogabarytowych w 2015

Zgłoszenia odbioru gabarytów przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta na 5 dni przed planowanym wywozem. Terminy odbioru odpadów: Stare Miasto 30.04.2015 , 11.09.2015 Chełmińskie Przedmieście 21.04.2015 , 02.09.2015   Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul.Legionów 220, tel. (56) 623-70-85 oraz 623-71-02 do 03; MPO Sp. z o.o., ul.Grudziądzka 159, tel. (56) 63-98-124 do 125