Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji dla Styczeń, 2015

O G Ł O S Z E N I E

2 lutego 2015 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9 będą dyżurować członkowie Rady Okręgu nr 12. Zapraszamy mieszkańców. RO12   STAROMIEJSKIE

6 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 22 stycznia 2015, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika   http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1248&R=1&page=0 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wiązowej i ul. Podgórnej w Toruniu– DRUK NR 36.  

„Moje podwórko”

Ruszył program „Moje podwórko”. Stworzy staromiejskim wspólnotom mieszkaniowym możliwość ubiegania się o środki na zagospodarowanie użytkowanych przez nie podwórek i dziedzińców, zlokalizowanych na gruntach gminnych. Maksymalna kwota przyznawanego dofinansowania, którą proponuje się w programie to 20 tys. zł dla jednej wspólnoty.  W przypadku gdy kilka wspólnot mieszkaniowych zorganizuje się na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia proponowana […]

2 0 1 5

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2015 mieszkańcom Torunia życzy Rada Okręgu nr 12 STAROMIEJSKIE