Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji dla Listopad, 2014

II Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

2 sesja Rady Miasta Torunia 1 grudnia 2014, o godzinie 12:00, w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Podczas poniedziałkowej sesji odbędzie się ślubowanie prezydenta miasta Torunia Michała Zaleskiego. http://www.bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1244&R=1&page=0             (01.12.2014r.) www.torun.pl   - protokół z sesji

I Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

1 sesja Rady Miasta Torunia 28 listopada 2014, o godzinie 13:00, w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, Rynek Staromiejski 1. Otwarcie sesji. Złożenie ślubowania przez radnych. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Przewodniczącego Rady. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora. Zakończenie obrad I sesji Rady.           (28.11.2014r.) www.torun.pl   - protokół z sesji

O G Ł O S Z E N I E

Siedemnaste spotkanie Rady Okręgu nr 12 odbędzie się 1 grudnia 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9. 18:00 -18:30 dyżurować będą członkowie Rady Okręgu nr 12. 18:30-20:00 XVII Spotkanie Rady Okręgu nr 12. Zapraszamy mieszkańców RO12  STAROMIEJSKIE

KONSULTACJE – Spotkajmy się na przedmieściu

„Krajobraz toruńskich historycznych przedmieść ulega gwałtownych zmianom. Likwidacji ulegają historyczne obiekty, głównie szkieletowe z tzw. pruskiego muru, które z braku właściwej konserwacji i napraw popadają w ruinę. Wraz z nimi, z powodu braku uwzględnienia w istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego szczegółowych regulacji dotyczących zachowania historycznej struktury dla w/w przedmieść, diametralnym zmianom podlega zabudowa poszczególnych działek, odzyskiwanych […]

62 i 63 Sesja Rady Miasta Torunia

62 sesja Rady Miasta Torunia Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 13 listopada 2014, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika http://www.bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1156&R=1&page=0 - projekty wprowadzone do porządku podczas sesji- wyniki głosowań   63 uroczysta sesja Rady Miasta Torunia 13 listopada 2014, o godzinie 14:00,  Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego, Rynek Staromiejski 1    

JEST już pierwszy zestaw podziemnych pojemników

Na Rynku Nowomiejskim (lokalizacja 11) zamontowano pierwszy zestaw podziemnych pojemników na śmieci. Kolejne dwa zestawy (lokalizacja 2 i 6) zostaną oddane do użytku pod koniec listopada 2014 roku. INSTRUKCJA użytkowania: 1. Zbliż kartę czipową do czytnika. 2. Przesuń w górę uchwyt bębna. 3. Wrzuć odpady do odpowiedniego. 4. Zamknij bęben.           Lokalizacje […]