Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji dla Październik, 2014

OBWIESZCZENIE (30.10.2014)

o uchwaleniu przez Radę Miasta Torunia miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem Świętej Katarzyny w Toruniu. Zainteresowani mogą zapoznania się z treścią w/w dokumentu wraz z zebranymi materiałami w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok nr 316 w godzinach od 10:00 do 14:00 w […]

O G Ł O S Z E N I E

3 listopada 2014 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9 będą dyżurować członkowie Rady Okręgu nr 12. Zapraszamy mieszkańców. RO12   STAROMIEJSKIE

61 Sesja Rady Miasta Torunia

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 23 października 2014, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika http://www.bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1155&R=1&page=0   - projekty wprowadzone do porządku podczas sesji- protokół z sesji- wyniki głosowań

KONSULTACJE (raport) – Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”

>>> RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH >>> RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO >>> ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Konsultacje były prowadzone na podstawie uchwały nr 790/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2014 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących diagnozy potrzeb oraz kierunków rozwoju Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” w Toruniu. (dane: http://www.konsultacje.torun.pl/pl/dom-harcerza-konsultacje-spoleczne-0)