Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji dla Czerwiec, 2013

O G Ł O S Z E N I E

Ósme spotkanie Rady Okręgu nr 12 odbędzie się 8 lipca 2013 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9. o 17:30 w sali 106 auli w SP nr 1 dyżurować będą członkowie Rady Okręgu nr 12. STAROMIEJSKIE – Zapraszamy mieszkańców.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Zgłoszenia odbioru gabarytów przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta na 5 dni przed planowanym wywozem. Stare Miasto 11.10.2013   Należności za odbiór odpadów należy uiszczać w kasach Urzędu Miasta Torunia. Na początku lipca 2013r. otrzymają Państwo odpowiednie numery kont.    Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Komunalnej, ul.Legionów 220, tel. (56) 623-70-85 oraz 623-71-02 do 03; MPO […]

BIAŁE i ŻÓŁTE worki

W Zespole Staromiejskim od 1 lipca mieszkańcy dostaną dodatkowo białe worki na szkło. Żółte worki bez zmian pozostają na odpady suche (papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe). Dane: http://www.torun.pl/pl/nowe-zasady-na-starych-smieciach   TUTAJ szczegółowa broszura na temat segregacji odpadów TUTAJ ulotka z podstawowymi informacjami o segregacji

MONITORING gospodarowania odpadami niesegregowanymi

W związku z wejściem 1 lipca 2013 (ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) nowego obowiązku Gminy dotyczącego gospodarowania odpadami komunalnymi potrzebujemy pomocy w monitorowaniu sytuacji w Zespole Staromiejskim. Czy jest wśród Was osoba, która jako wolontariusz nawiąże współpracę z Radą Okręgu nr 12 ? Kontakt e-mail: rada@staromiejskie.org Bardzo chętnie nawiążemy krótko- bądź długofalową […]

ANKIETA jakości życia w Zespole Staromiejskim

UWAGA - ankieta dotyczy jedynie MIESZKAŃCÓW ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO. W chwili obecnej można ją pobrać w wersji PDF oraz RTF i wypełnioną wrzucić do naszej skrzynki kontaktowej w Szkole Podstawowej Nr 1 lub wypełnić podczas naszych spotkań w każdy pierwszy* poniedziałek miesiąca w Szkole Podstawowej Nr 1 w sali 106.                           […]

aktualizacja danych – www.staromiejskie.org

Aktualizacja rejonów działania dzielnicowych Straży Miejskiej –  Okręg nr 12, Rejon 1 (Zespół Staromiejski)           http://www.staromiejskie.org/portal/materialy-rady/straz-miejska/

Podziękowanie – „TORUŃ OPEN 2013″

ANKIETA ZGŁOSZENIA INICJATYWY

Bardzo dziękujemy Radzie Okręgu nr 13 – Bydgoskie – za bardzo fajny pomysł. Taka ankieta usprawni nasze działania. W chwili obecnej można ją pobrać w wersji PDF, DOC, RTF oraz OTD i wypełnioną wrzucić do naszej skrzynki kontaktowej w Szkole Podstawowej Nr 1 lub wypełnić podczas naszych spotkań w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Szkole Podstawowej Nr 1 w sali […]

Dzielnicowi Straży Miejskiej sprawdzą bezpieczeństwo.

Od wczoraj (12 czerwca 2013) na ulicach Miasta Torunia można spotkać dzielnicowych (strażnika miejskiego) przeprowadzających ankietę dotyczącą oceny poziomu bezpieczeństwa w poszczególnych rejonach miasta. Celem sondy jest rozpoznanie tzw. miejsc szczególnie zagrożonych, które zostaną poddane szczegółowym kontrolom realizowanym przez Straż Miejską. http://www.strazmiejska.torun.pl/portal.php?aid=news&news=137103705151b85d7bc56f4

43 Sesja Rady Miasta Torunia

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 20 czerwca 2013, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika http://www.bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1050&R=1&page=0 Otwarcie sesji. Przyjęcie protokółu z 42 sesji. Informacje Przewodniczącego Rady. Informacje Prezydenta Miasta. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ul. mjr Wacława Kryńskiego – DRUK NR 670. Rozpatrzenie projektu uchwały […]