Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji dla Kwiecień, 2013

OBWIESZCZENIE (25.04.2013)

o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B pok nr 312 – z projektem miejscowego planu zgospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem św. Katarzyny w Toruniu, prognozą oddziaływania na środowisko.  

OBWIESZCZENIE (17.04.2013)

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położenego pomiędzy ulicami: Gregorkiewicza, Przy Kaszowniku, Dobrzyńską i Placem św. Katarzyny.

41 Sesja Rady Miasta Torunia

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 18 kwietnia 2013, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika http://www.bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1048&R=1&page=2   - Protokół - wyniki głosowań

„ZMIENIAMY PLAC RAPACKIEGO”

4 marca 2013 w CSW konsultacji zostało poddawanych 6 propozycji: pięć przygotowanych na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu oraz jedna społeczną, wyłoniona w procedurze wstępnej, przeprowadzonej w lutym i marcu 2013 r. Koncepcja nr 1 Koncepcja nr 1a Koncepcja nr 1b Koncepcja nr 2 Koncepcja nr 3 Koncepcja nr 4 Formularz do zgłaszania uwag […]

Straż Miejska

W środę 03.04.2013 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Grudziądzkiej 157 odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Okręgu Staromiejskie z Komendantem Straży Miejskiej. W rozmowie uczestniczyli również przedstawiciele Toruńskiej Fundacji Stare Miasto i Pracowni Zrównoważonego Rozwoju oraz Rzecznik Straży Miejskiej Jarosław Paralusz i Naczelnik Wydziału II Dzielnicowych Wojciech Swinarski. Spotkanie jest pierwszym z cyklu i miało […]