Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

Lista publikacji dla Luty, 2013

O G Ł O S Z E N I E

Czwarte spotkanie Rady Okręgu nr 12 odbędzie się 4 marca 2013 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9. o 17:30 w sali 106 w SP nr 1 dyżurować będą członkowie Rady Okręgu nr 12. STAROMIEJSKIE – Zapraszamy mieszkańców.

39 Sesja Rady Miasta Torunia

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają. 21 lutego 2013, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika http://www.bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1046&R=1&page=2   – protokół - wyniki głosowań  

Trzecie spotkanie Rady Okręgu nr 12

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta Torunia Rada Okręgu nr 12 złożyła projekt uchwały Rady Miasta Torunia dotyczącej przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie opracowania koncepcji przeznaczenia terenu Jordanek   -  położonego pomiędzy ulicami Wały Gen. Sikorskiego, Czerwona Droga, Al. Jana Pawła II oraz terenem Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie 04.02.2013 do Szkoły Podstawowej nr […]