Site menu:

Mapa strony

Wyszukaj

Odnośniki:

Archiwa

Meta Linki

32 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają.


29 grudnia 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika

 

http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1357&R=1&page=0

31 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają.


15 grudnia 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika

 

http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1356&R=1&page=0

24 listopada 2016 <== WYBORY do Rady Okręgu nr 12

DAM RADE24.11.2016 (czwartek),  godz. 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9

 

Wybory na ogólnym zebraniu mieszkańców jednostki pomocniczej są ważne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 150 mieszkańców okręgu mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących na terenie tego okręgu. Weryfikacji tożsamości i zamieszkiwania wyborcy na terenie dokonuje się na podstawie dokumentów* potwierdzających ten fakt.

Jeżeli w zebraniu ogólnym mieszkańców okręgu uczestniczy mniej niż 150 osób, dodatkowe wybory odbywają się po upływie 0,5 godziny od pierwszego zebrania. Dodatkowe wybory są ważne, o ile uczestniczy w nich minimum 100 mieszkańców danego okręgu mających czynne prawo wyborcze.

 

*WAŻNE:

- dowód osobisty z adresem zamieszkania

- jakikolwiek dowód zamieszkania w postaci faktura za media (z adresem), umowa o pracę

- oświadczenie (potwierdzenie przez osobę zamieszkującą) 

 

RO12_2016_20

 

(kliknij na mapkę okręgu nr 12)

 

24.11.2016 godz. 18:00

18:00 pierwszy termin (150 mieszkańców)
18:30 drugi termin (100 mieszkańców)

 

Do pobrania

(dane: http://www.torun.pl/pl/miasto/wybory-i-referenda/wybory-do-rad-okregow-2016)

30 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają.


24 listopada 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika

 

http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1355&R=1&page=0

O G Ł O S Z E N I E

7 listopada 2016 roku o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Wielkie Garbary 9 będą dyżurować członkowie Rady Okręgu nr 12.

Zapraszamy mieszkańców.

RO12   STAROMIEJSKIE

29 Sesja Rady Miasta Torunia kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady i Prezydent Miasta Torunia zapraszają.


27 października 2016, o godzinie 10:00, Urząd Miasta, sala nr 33 im. M. Kopernika

 

http://bip.torun.pl/sesje_det.php?Kod=1354&R=1&page=0

Starówka – warsztaty z samoobrony dla kobiet

Straż Miejska w Toruniu rozpoczyna nabór Pań chętnych do udziału w  kolejnej edycji warsztatów z samoobrony pn. „NIE BÓJ SIĘ BRONIĆ”.

Zajęcia odbędą się w weekend 22 – 23 października br. Seminarium skierowane jest do torunianek uczących się, pracujących lub mieszkających na terenie Zespołu Staromiejskiego.

DSC_0189

Kurs zorganizowany przez Straż Miejską w Toruniu, Biuro Toruńskiego Centrum Miasta oraz Radę Okręgu nr 12 – Staromiejskie zostanie przeprowadzony w sali ćwiczeń OPP Dom Harcerza w Toruniu przy ulicy Rynek Staromiejski 7. Zajęcia będą miały przede wszystkim charakter warsztatowy. Ich celem jest nauka właściwych reakcji i technik samoobrony w różnych sytuacjach  i miejscach zagrożenia, a także sposobów unikania ataku. Panie dowiedzą się również, jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom oraz jak postępować, gdy dojdzie do ewentualnej napaści. Wszystkie uczestniczki warsztatów otrzymają poradnik „Psychologiczne i prewencyjne aspekty samoobrony dla kobiet”.

O fakcie zakwalifikowania się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy rozpoczynają się w dniu  12 października 2016 roku. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny w dni powszednie w godzinach 08.00 – 14.30 pod numerem (056) 657 42 03. Osoba upoważniona do kontaktów – Anna Wiśniewska z Zespołu ds. profilaktyki i komunikacji społecznej Straży Miejskiej w Toruniu.

REGULAMIN WARSZTATY SAMOOBRONY – Nie bój się bronić 2016

Oświadczenie kandydatki – Załącznik

OBWIESZCZENIE (11.10.2016)

o możliwości zapoznania się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B, IIIp. pok. 312 – z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi przez przepisy załącznikami i stanowiskami innych organów.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski na piśmie do Prezydenta Miasta Torunia na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B w terminie do dnia 17 listopada 2016 roku.

Obwieszczenie

„Toruń za pół ceny”

bg1

 

 

 

 

 

 

7-9 października jesienna edycja akcji „Toruń za pół ceny”. Wydarzenie jest elementem promocyjnym miasta Torunia, mającym na celu przedłużenie sezonu turystycznego w mieście, zintegrowanie społeczności lokalnej, jak również prezentację towarów i usług znajdujących się w ofercie Partnerów, poprzez ich sprzedaż za pół ceny przez trzy dni trwania akcji promocyjnej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców (zaproszenie BTCM) do skorzystania z oferty.

www.torun-za-pol-ceny.pl

 
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Radio Zet Gold
 

Agnieszka Wiśniewska

Biuro Toruńskiego Centrum Miasta

tel. 56 6118677
e-mail: a.wisniewska@um.torun.pl

 

Monika Dejnecka

Projektant działań promocyjnych

tel. 505 157 826
e-mail: monika.dejnecka@eurozet.pl

 

OBWIESZCZENIE (27.09.2016)

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia.

W dniach 12.10.2016 – 17.11.2016r. w siedzibie MPU w Toruniu, IIIp. pok. 312 od poniedziałku do piątku w godz. 10-14 i w soboty w godz. 10-12 do publicznego wglądu.

Dyskusja publiczna 20.10.2016r. godz.17.00 w UM Torunia, Ip. pok. 115.

Zainteresowani mogą składać uwagi na piśmie do Prezydenta Miasta Torunia na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu ul. Grudziądzka 126B w terminie do dnia 8 grudnia 2016 roku.

obwieszczenie-27_09_2016